Κυριακή

CONFLICT #4: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΚΕΛΟΥΣ

Σε αναμονή των λεπτομερειών της κατάταξης του 4ου σκέλους του Conflict, παρουσιάζουμε την σειρά κατάταξης:

  1. Winter-X
  2. Poison Templars
  3. No Name
  4. Pit Bull
  5. Last Chancers
  6. Inquisition
  7. Deathwatch