Τρίτη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ "OPERATION MEDUSA" | PICTURES FROM BIG SENARIO GAME "OPERATION MEDUSA"

Οι φωτογραφίες από το μεγάλο παιχνίδι σεναρίου "Operation Medusa" που πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα στις 18 και 19 Μαΐου.

Οι φωτογραφίες είναι χωρισμένες σε 4 φακέλλους

Pictures from the big game scenario "Operation Medusa" held in Aegina on 18 and 19 May.

The photographs are divided into four folders