Τετάρτη

HPBL: ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1ο ΣΚΕΛΟΣ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ

1. REDEMPTION 100
2. DOGS D' AMOUR 88
3. OLD BULGARIANS 80
4. EVIL EMPIRE 725. PAINTBULLS 64
6. SCARECROWS 56
7. SAINTS 48
8. POISON TEMPLARS 40
9. YAKUZA 32
10. BLOOD BERETS 28