Τρίτη

VIDEO: THE CITADEL FRIDAY REPORT

Video από το κανάλι Paintball Nederland & België,με αναφορά στην ημέρα την Παρασκευής από το μεγάλο event "The Citadel", στο οποίο συμμετείχαν και μέλη των Last Chancers