Κυριακή

HPBL: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 5ο ΣΚΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας παρουσιάζουμε το layout για το τελευταίο σκέλος του HPBL, της μόνης επίσημα αναγνωρισμένης διοργάνωσης για την Ελλάδα. Το layout, όπως και όλα τα προηγούμενα σχεδιάστηκε για το European championship (Millennium), κάνοντας χρήση των νέων εμποδίων τους.

sniper club - escape paintball
We present you the layout for the last leg of HPBL, the only officially recognized organization for Greece. The layout, as well as all the previous ones is designed for the European championship (Millennium), making use of the all the new bankers.