Δευτέρα

XHSL 3x3: ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΑΣ

1 3 for 1 306
2 PaintFull 279
3 Zombies 248
4 Jesters 2265 Spartans 213
6 Bulldogs 173
7 Zombies2 161
8 Ιωνες 156
9 Ghost 102
10 Pathfinders 95
11 Medusa 78
12 Zombies3 74
13 Spartans Red 56
14 Lethal 29
15 Athens Pulse 28