Παρασκευή

CONFLICT #8 2015-2016: ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η τελική βαθμολογία της 8ης χρονιάς του CONFLICT είναι:

1) Werewolves (πρωταθλητές): 863,33 π
2) Poison Templars: 776,77π
3) The Expendables: 753,33π
4) Inquisition: 566,66π
5) Racoon Volos: 500π
6) Academy: 200π
7) Cemetery Wind: 140π