Σάββατο

CONFLICT: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ TACTICAL ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η Γενική κατάταξη στο Conflict μετά την ακύρωση του Tactical σεναρίου λόγω της έκθεσης SHOW ME. Υπενθυμίζουμε ότι:

- Poison Temlars, Winter-X, Werewolves και W.A.R έχουν συγκεντρώσει τον μέγιστο αριθμό bonus από Big Game
- Όλες οι ομάδες έχουν συγκεντρώσει τον μέγιστο αριθμό bonus από Tactical Scenario
click για μεγέθυνση