Παρασκευή

HPBL 2015 #1: ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ

1) Evil Empire
2) PBCY Cyprus
3) Redemption
4) Androids5) Jesters
6) Paintbulls
7) Pathfinders
8) Poison Templars
9) Old Bulgarians
10) Paintfull
11) Balkan Brothers
12) Blood Berets
13) Infinity
14) Inquisition
15) Yakuza