Σάββατο

HPBL 2015: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η Γενική κατάταξη των ομάδων μετά το 1ο HPBL 2015 1. Evil Empire__________ 113
 2. PBCY Cyprus________107
 3. Redemption__________100
 4. Androids_____________93
 5. Jesters______________87
 6. Paintbulls__________ __80
 7. Pathfinders___________73
 8. Poison Templars_______67
 9. Old Bulgarians_________60
 10. Paintfull______________53
 11. Balkan Brothers_______47
 12. Blood Berets__________40
 13. Infinity_______________33
 14. Inquisition____________27
 15. Yakuza_______________20