Τετάρτη

FACEFULL: KEEP IT FRESH (by Oliver Lang)So more than half my life I have been playing paintball.  It took me only three years to achieve the professional status but …

Ένα όμορφο άρθρο του Oliver Lang στο Facefull...