Τρίτη

HPBL 2015: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ META KAI TO 3o ΣΚΕΛΟΣ

1 Redemption 317
2 PBCY Cyprus 260
3 Androids 246
4 Pathfinders 2255 Jesters 210
6 Evil Empire 203
7 Poison Templars 196
8 Old Bulgarians 187
9 Balkan Brothers 159
10 Paintfull 134
11 Jokers Turkey 126
12 Anthrax Reign 97
13 Infinity 96
14 Paintbulls 80
15 Yakuza 48
16 Blood Berets 40
17 Inquisition 27