Τρίτη

HPBL #3: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

1) Dogs D'Amour 113
2) Androids Thessaloniki 106
3) Cursed 99
4) Balkan Brothers 915) Redemption 84
6) Anthrax Reign 77
7) Sofia Wolves 70
8) Drama Vipers 63
9) Evil Empire 56
10) Dogs 1 49
11) Paintbulls 41
12) Old Bulgarians 34
13) Poison Templars Athens 27
14) Yakuza 20