Τετάρτη

HPBL: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 3ο ΣΚΕΛΟΣ

1. Dogs D Amour - 326
2. Cursed - 297
3. Redemption - 268
4. Evil Empire - 2345. Dogs D Amour 1 - 220
6. Old Bulgarians - 213
7. Paintbulls - 158
8. Blood Berets - 149
9. Dogs D Amour Cyprus - 144
10. Poison Templars Athens - 107
11. Androids Thessaloniki - 106
12. Balkan Brothers - 91
13. Drama Vipers - 90
14. Infinity - 89
15. Dark Jedi - 88
16. Anthrax Reign - 77
17. Sofia Wolves - 70
18. Poison Templars Katerinis - 68
19. Yakuza - 67