Τρίτη

XHSL 3x3: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΣΚΕΛΟΣ

Συνολική βαθμολογία 3Χ3 μετά και την ολοκλήρωση του 2ου σκέλους:

1. Zombies => 204
2 3 For 1 => 195
3. Paintfull => 177
4. Spartans => 1765. Jesters => 140
6. Bulldogs => 103
7. Ίωνες => 94
8. Zombies 2 => 84
9. Zombies 3 => 75
10. Medusa => 58
11. Spartans Red => 56
12. Ghosts => 49
13. Lethal => 29