Τρίτη

HPBL: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΩΣ ΤΟ 4ο ΣΚΕΛΟΣ

1 Dogs D Amour 436
2 Redemption 358
3 Cursed 357
4 Evil Empire 2745 Paintbulls 258
6 Dogs D Amour 1 250
7 Old Bulgarians 213
8 Poison Templars Athens 177
9 Infinity 169
10 Blood Berets 149
11 Dogs D Amour Cyprus 144
12 Drama Vipers 140
13 Androids Thessaloniki 106
14 Balkan Brothers 91
15 Dark Jedi 88
16 Yakuza 87
17 Anthrax Reign 77
18 Sofia Wolves 70
19 Poison Templars Katerinis 68