Δευτέρα

XHSL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΚΕΛΟΥΣ

Η κατάταξη του σκέλους της Θεσσαλονίκης, που διοργανώθηκε στο πεδίο Adventure Paintball
 1. Androids
2. Sofia Wolves
3. Androids Beta
4. Jesters

5. PainTfull