Τρίτη

D-DAY & KC PROTECT

Στα πλαίσια της συνεργασίας του D-Day με την KC Protect, για πρώτη φορά θα υπάρχουν υπηρεσίες φύλαξης κατά την διάρκεια του event.

Συγκεκριμένα:- Για όλη την διάρκεια του event η KC Protect θα επιβλέπει τόσο την ασφάλεια του χώρου όσο και την πυρασφάλεια

- Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, η KC Protect θα επιβλέπει την ασφαλή διεξαγωγή του

- Τέλος, την Κυριακή, η KC Protect θα επιβλέπει την ασφάλεια στον χώρο του Players Area, κυρίως κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του παιχνιδιού όπου οι παίκτες θα λείπουν