Πέμπτη

HPBL #2: ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η κατάταξη του δεύτερου σκέλους το πανελληνίου πρωταθλήματος speedball Που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο Counterstrike

1. Redemption
2. Jesters
3. PBCY Cyprus
4. Androids5. Poison Templars
6. Pathfinders
7. Evil Empire
8. Old Bulgarians
9. Paintfull
10. Jokers
11. Yakuza
12. Infinity