Παρασκευή

D-DAY: ΚΑΝΟΝΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΑΝΚ

Οι Γενικοι κανόνες του παιχνιδιού καθώς και οι για πρώτοι φορά στην Ελλάδα, κανόνες για τα τανκ
Οι κανόνες...