Τρίτη

CONFLICT: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ "BATTLEFIELD DOOMSDAY 2"

Μετά και την ολοκλήρωση του επιτυχημένου "Battlefield Doomsday 2", η κατάταξη στο Conflict με την πρόσθεση των bonus έχει διαμορφωθεί ως:


click για μεγέθυνση
- Poison Temlars, Winter-X, Werewolves και W.A.R έχουν συγκεντρώσει τον μέγιστο αριθμό bonus από Big Game
- Poison Temlars,  Werewolves και W.A.R έχουν συγκεντρώσει τον μέγιστο αριθμό bonus από Tactical Scenario 
- Winter-X, Inquisition, Last Chancers, Winter-X Chaos, Pit Bull και No Name, έχουν από ένα Tactical Scenario game λιγότερο
- Paintballah και Spetznaz έχουν ολοκληρώσει τα παιχνίδια σεναρίου qualification για την συμμετοχή στο Conflict της επόμενης περιόδου (2014-2015)