Πέμπτη

HBPL #1: GAMES VIDEO PART 1

Το πρώτο μέρος (σχεδόν μία ώρα) από παιχνίδια από την σταθερή κάμερα που βρίσκεται από την πλευρά των Dorito στο κέντρο του πεδίου
click here...