Σάββατο

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ''NEMEΣΙΣ''

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/1/14.02.2014 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Καρλοβασίου Σάμου, έγινε δεκτή η αίτηση για την αναγνώριση του σωματείου με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ''NEMEΣΙΣ'' "... ...και διατάσσεται η δημοσίευση περίληψης του καταστατικού του και η εγγραφή του Συλλόγου στο Ειδικό Βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Σάμου